Politika privatnosti

K PET d.o.o.

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, društvo K PET društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Zagreb 10 000, Hanamanova 7, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081526054, osobni identifikacijski broj (OIB): 56991558763 (u daljnjem tekstu: HYPONIC ADRIA), kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradilo je Pravila privatnosti.

Ova Pravila o privatnosti (“pravila”) objašnjavaju kako HYPONIC ADRIA prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim podacima koji se nalaze na web stranici i koji su HYPONIC ADRIJI dostupni korištenjem web stranice: www.hyponic-adria.com  HYPONIC ADRIA kao pružatelj usluga web stranice www.hyponic-adria.com zauzima se za zaštitu privatnosti osobnih podataka.

HYPONIC ADRIA je posvećen zaštiti i poštivanju vaše privatnosti. Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke te kako će se oni koristiti. U pogledu osobnih podataka koje prikupljamo, HYPONIC ADRIA je “voditelj obrade”, odnosno onaj koji određuje potrebe za koje i sredstva kojima se osobni podaci obrađuju.

Pravila privatnosti temelje se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.

Pravila privatnosti primjenjuje su na sve usluge koje nudi HYPONIC ADRIA, pri čemu je cilj pravila na jasan i transparentan način upoznati korisnike i/ili kupce s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici i/ili kupci mogu se u svakom trenutku obratiti HYPONIC ADRIIJI sa zahtjevom za izmjenom ili dopunom i/ili ažuriranjem podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.

Ako nas želite kontaktirati u vezi ovih pravila ili u vezi vaših osobnih podataka, molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke:

K PET d.o.o.,
Hanamanova 7
10 000 Zagreb
OIB: 56991558763

Službenika za zaštitu podataka možete dobiti na: contact@visioncompliance.eu

Kako i kada prikupljamo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke prikupljamo kada je to potrebno za ostvarivanje vaših potrošačkih potreba ili za potrebe našeg poslovanja:

 1. a) dok koristite našu web stranicu prikupljamo vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na stranicu, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama. Možemo prikupljati informacije o klikovima i vašem pristupu stranici hyponic-adria.com koje su vam prikazane,
 2. b) u trenutku kada pristupite stranici hyponic-adria.com prikupit ćemo vašu IP adresu koja se, također, smatra osobnim podatkom,
 3. c) prilikom otvaranja korisničkog računa HYPONIC ADRIA će zatražiti pružanje određenih informacija (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa, država, grad, poštanski broj, e-mail adresa, telefonski broj, korisničko ime i lozinka,
 4. d) kupac odnosno korisnik naše stranice unosom svojih osobnih podataka nakon registracije, a u slučaju kupnje sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i narudžbu usluga po izboru kupca nahyponic-adria.com. Obrada vaših osobnih podataka u potonjem slučaju nužna je za izvršavanje ugovora u kojem ste kao kupac odnosno korisnik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora. Kupovati na www.hyponic-adria.com možete i bez da ste naš registrirani korisnik no svakako su nam nužni podaci o vašem imenu, prezimenu, adresi (mjestu življenja), državi, broju telefona, e-mail adresi, načinu plaćanja (IBAN), adresi dostave
 5. e) prilikom registracije osobe za korisnika odnosno primatelja newslettera ili drugih obavijesti o našim proizvodima i akcijama. Kao voditelj obrade od vas ćemo zatražiti unos informacija (osobnih podataka) kao što je e-mail adresa, ime, prezime i broj telefona (potonje tri vrste podataka označene su kao opcionalne). Pravna osnova za obradu vaših podataka u ovom slučaju je privola. Dakle, korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o našim proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na stranici hyponic-adria.comdaje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka contact@visioncompliance.eu
 6. f) kada kupite naš proizvod radi izvršenja ugovora podatke o vašem imenu, prezimenu i adresi dostave podijelit ćemo s našim partnerima koji u naše ime i za naš račun vrše usluge dostave,
 7. g) kada kontaktirate službu za kupce odnosno korisnike i zatražite nas pomoć ili postavite neko pitanje kako bismo ostvarili neko od vaših prava zajamčenih važećim propisima,
 8. h) kada nam se obratite putem društvenih mreža prikupljamo podatke koje ste nam ostavili dostupnima prilikom postavljanja upita ili zahtjeva,
 9. i) kada vam šaljemo push poruke doći će do obrade IP adrese i track ID-a ili drugog identifikacijskog broja vašeg uređaja. Više o načinu obrade i kategorijama podataka koji se mogu obrađivati na ovaj način te koji će se dijeliti s našim ugovornim partnerom možete pročitati i na https://www.webpushr.com/privacy-policy,
 10. j) kada tražite povrat proizvoda ili želite jednostrani raskid sklopljenog ugovora prikupljamo vaše ime, prezime, osobni identifikacijski broj, adresu, podatke o računu i iznosu kupnje, sve ovisno o odabranom načinu plaćanja,
 11. k) kada sudjelujete u našim nagradnim igrama obrađivat ćemo podatke ovisno o vrsti nagradne igre, a o čemu ćemo vas dodatno obavijestiti u samim pravilima nagradne igre. Podatci koji se mogu obrađivati su primjerice ime, prezime, adresa za slanje nagrade,
 12. l) kada ispunjavate anketu zadovoljstva obrađujemo podatak kao što je vaša IP adresa,
 13. m) kada ocjenjujete naše poslovanje radi poboljšanja korisničkog iskustva (prikupljamo sljedeće informacije: ime, prezime, e-mail, iskustvo kupnje),
 14. n) kada nam postavite bilo kakav upit vezan uz našu ponudu obradit ćemo vaše kontakte i/ili druge podatke koje nam dostavljate prilikom slanja upita,
 15. o) ako želite poslati otvorenu zamolbu za posao obradit ćemo podatke kao što je vaše ime, prezime, dob, zvanje, zanimanje, radno iskustvo, kontakt telefon i druge podatke koje sadržava vaša otvorena zamolba,

HYPONIC ADRIA preporučuje svim kupcima ili korisnicima stranice da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun. Preporučujemo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve. Upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučujemo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

Gore navedene određene kategorije vaših osobnih podataka prikupljamo ili na temelju privole koja vam je prikazana prilikom dolaska na www.hyponic-adria.com putem skočnog prozora, ili na temelju privole koju dajete označavanjem kućice prilikom pristanka na primanje newslettera ili pristupa Klubu vjernosti ili na temelju legitimnog interesa (primjerice u slučajevima kada se radi o kolačićima koji su nužni za funkcioniranje www.hyponic-adria.com ili kada vam već kao našem kupcu šaljemo neke zanimljive obavijesti ili/i ponude akcija) ili kako bismo izvršili svoje obveze koje proizlaze iz važećih propisa Republike Hrvatske.

Ako se obrada temelji na vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na e-mail: contact@visioncompliance.eu ili na adresu Hanamanova 7, Zagreb 10 000. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Molimo vas da obratite pažnju na obvezan obim podataka koji vas tražimo (označeno *) jer u slučaju da kupac odnosno korisnik ne pruži tražene informacije koje su određene kao obvezne da bi izvršili za vas traženu ili očekivanu aktivnost, nažalost, neće vam biti dopušteno uključivanje u istu, bez traženih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja

HYPONIC ADRIA u trenutku plaćanja na stranici www.hyponic-adria.com, kao uvjet plaćanja proizvoda i usluga kreditnim ili debitnim karticama traži od kupca podatke za aktivaciju procesa plaćanja. Prilikom plaćanja putem ugovorenih pružatelja usluge procesuiranja i naplate (kreditnih ili debitnih ) kartica, ugovornih partnera HYPONIC ADRIA kao Izvršitelja obrade ili Samostalnih voditelja obrade osobnih podataka, doći će do dijeljenja vaših podataka.

U gore navedenu svrhu vaši osobni podaci kao kupca (npr., ime i prezime kupca, adresa kupca, podaci s kartice kupca) su privremeno pohranjeni kod pružatelja usluga procesuiranja i naplate (MasterCard, American, Diners Discover, PayPal aplikacija i sl.), koji te podatke pohranjuje u skladu s najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka.

Kada koristite mogućnost plaćanja putem PayPal sustava također dolazi do obrade vaših osobnih podataka (npr., imena, prezimena, broja računa, iznosa transakcije). HYPONIC ADRIA nema uvid u podatke o kartici kupca te se PayPal smatra voditeljem obrade. Podaci koji se prosljeđuju PayPal-u su ime, prezime, e-mail adresa, IP adresa, broj telefona/mobitela, podaci o kupnji. PayPal obrađuje podatke radi provedbe transakcije, provjere identiteta kupca, sprječavanja prijevara i razmjene podataka s kreditnim agencijama u skladu sa svojim pravilima privatnosti.

Obrada podataka prilikom vršenja plaćanja nužna kako bi se izvršile sve radnje koje prethode kupnji odnosno sklapanju ugovora s voditeljem obrade. Kada govorimo o pravnoj osnovi obrade podataka vezano uz pojedine vrste plaćanja odnosno pravne osobe koje pružaju spomenute usluge podaci o plaćanju poput imena, prezimena, šifre, iznosa, broja računa ili drugih transakcijskih kodova dijele se sa kartičnom kućom odnosno bankom odnosno trećom stranom putem koje se plaćanje vrši, a sve na zahtjev ispitanika koji samostalno odabire način plaćanja.

HYPONIC ADRIA ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesuiranja i naplate kartica.

HYPONIC ADRIA upozorava kupce da brinu o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zlouporabljeni.

Dakle, da sažmemo sve navedeno, vaše osobne podatke uglavnom prikupljamo izravno od vas bilo da biste sklopili s nama ugovor, da bismo izvršili radnju na vaš zahtjev, kada naručite određene proizvode ili usluge ili ispunite određeni obrazac ili kada želite primati naš newsletter te biti naš registrirani korisnik.

Mi ne koristimo vaše osobne podatke u marketinške svrhe osim ako nam ne kažete da se s time slažete. Ako želite da vam pošaljemo detalje o našim proizvodima, uslugama, ponudama i promocijama, molimo da se pretplatite na to tako da nam date privolu prilikom pretplate na newsletter.

Koje podatke i u koju svrhu prikupljamo direktno od vas?

Tipične kategorije podataka koje prikupljamo od korisnika su sljedeće: ime, adresa za plaćanje, adresa za dostavu, financijske informacije uključujući informacije o kreditnim, debitnim karticama ili druge informacije o plaćanju koje pružite pri ispunjavanju obrazaca na web stranicama ili kada komunicirate s nama putem telefona ili e-pošte.

Vaše osobne podatke prikupljamo radi:

 • izvršenja usluge, ispunjenja ugovora ili drugog načina osiguranja pružanja tražene usluge
 • korištenja svih usluga na web stranici hyponic-adria.com
 • što učinkovitijeg odgovora na vaš upit i obradu vaših zahtjeva
 • statističke obrade podataka
 • slanja materijala, ponuda i kontaktiranja
 • poboljšanja kvalitete sadržaja, funkcionalnosti i usluga.

Kakva prava na privatnost imate?

Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od HYPONIC ADRIA zatražiti sljedeće:

Da vam omogući pristup vašim osobnim podacima

HYPONIC ADRIA možete pitati koje vaše osobne podatke koristi, a možete i tražiti pristup tim osobnim podacima. Imate pravo znati svrhu obrade, koje kategorije vaših osobnih podataka čuvamo, tijela ili kategorije tijela s kojima vaše osobne podatke dijelimo, razdoblje zadržavanja podataka, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neizravno prikupljaju. Možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju nekih ili svih osobnih podataka koje čuvamo o vama.

Zatražiti ispravak pogrešnih podataka

Želimo da su vaše osobne informacije točne i ažurne. Možete nas tražiti da ispravimo ili uklonimo informacije koje mislite da su netočne ili zastarjele.

Zatražiti brisanje osobnih podataka

Možete tražiti od HYPONIC ADRIA da zaustavi obradu ili čak zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka. Ukoliko Vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema vama, HYPONIC ADRIA bi mogao prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ukoliko su vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.

Ograničavanje pristupa vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti

Ukoliko želite pobijati točnost podataka, ili više ne trebamo osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju smatramo legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka.

Podnijeti prigovor na način kako koristimo vaše podatke

Sjetite se da imate pravo na prigovor obradi osobnih podataka koja se temelji na pravnoj osnovi koju HYPONIC ADRIA smatra legitimnom.

Zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava)

Ukoliko se obrada temelji na vašem pristanku ili se vrši automatskim sredstvima, imate pravo tražiti od HYPONIC ADRIA prijenos podataka drugom vršitelju obrade.

Kako biste ostvarili bilo koje od gore navedenih prava molimo koristite kontakt podatke navedene na početku Pravila privatnosti. Ukoliko smatrate da se vaša prava ne poštuju imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Gdje se čuvaju vaši osobni podaci?

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Obrađeni podaci pohranjuju se u našim prostorijama i IT sustavima, ali ponekad podatke pohranjujemo na servere naših pouzdanih davatelja usluga (trusted service provider) koji se nalaze na području EU.

HYPONIC ADRIA će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe. Sve ovlaštene osobe potpisuju izjavu o povjerljivosti.

Prikupljeni podaci za svrhe navedene u ovim pravilima bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje navedenih svrha. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što HYPONIC ADRIA razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. HYPONIC ADRIA će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje HYPONIC ADRIA na čuvanje podataka (više pod ˝Koliko dugo će HYPONIC ADRIA zadržati vaše osobne podatke?˝).

U slučaju da ste nam dali privolu (primjerice, pretplatili ste se na naš newsletter, odabrali određenu kategoriju kolačića na korištenje), vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ukoliko izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa Vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

Uz sve navedeno, važno je istaknuti sljedeće; ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

Razmjenjuje li HYPONIC ADRIA podatke s trećim osobama?

Zaštita privatnosti nam je važna, stoga nikada nećemo dijeliti vaše osobne podatke s trećim osobama osim za svrhe opisane u ovim pravilima. O dijeljenju i prijenosu podataka uvijek ćemo vas obavijestiti.

HYPONIC ADRIA surađuje s drugim društvima. To znači da ponekad dijelimo vaše osobne podatke, koristeći sigurne IT sustave. Kada tako postupamo podaci se prenose na servere koji se nalaze u EU ili u zemlji koja osigurava adekvatnu razinu zaštite u skladu s EU zakonodavstvom.

U nekim slučajevima, naši partneri koji pružaju usluge u ime ili za HYPONIC ADRIA mogu vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da vašim podacima postupaju sa posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima na snazi u državama članicama Europske unije. U slučaju prijenosa podataka u SAD tražit ćemo vas dopuštenje s obzirom na posljedice presude ˝Schrems II˝ te proglašenje Privacy Shield-a nevaljanim. Također, ukoliko naš ugovorni partner ima sjedište u SAD-u revidirat ćemo postojeće ugovore te provjeriti sigurnosne standarde koje naš partner jamči kako bi osigurali zaštitu svih naših ispitanika sa najnovijim standardima odobrenim i sugeriranim od strane nadležnih institucija.

Svrhe u koje dijelimo podatke s našim pouzdanim partnerima su na primjer, potrebe marketinga, održavanja web mjesta www.hyponic-adria.com oglašavanje, obrade plaćanja, isporuke (dostave) i druge usluge u i izvan trgovine. Ti davatelji usluga su dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također, obvezujemo ih da adekvatno zaštitite vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom.

Jednom godišnje radimo reviziju svih naših partnera kako bi znali da je zaštita vaših osobnih podataka i dalje na zahtijevanoj razini te da je u skladu s važećim propisima.

Koliko dugo će HYPONIC ADRIA zadržati vaše osobne podatke?

HYPONIC ADRIA neće zadržati vaše osobne podatke dulje od razdoblja za koje su podaci potrebni kako bi se ispunila svrha njihovog korištenja, a najdulje na razdoblje od 3 godine, osim u iznimnim slučajevima kada je zakonom propisan duži rok čuvanja podataka (primjerice, podatke vezane uz jednostrani raskid ugovora i prigovore potrošača čuvat ćemo 1 godinu, podatke vezane uz ostvarivanje vaših prava za zaštitu privatnosti čuvat ćemo trajno, podatke vezane uz nagradne igre čuvat ćemo 5 godina, dok ćemo podatke o računima čuvati 11 godina).

Detaljnije o rokovima čuvanja podataka možete saznati kontaktirajući našeg službenika za zaštitu podataka.

Za što ćemo koristiti vaše podatke?

Možemo koristiti vaše osobne podatke na nekoliko različitih načina, uglavnom za obavljanje naših zakonskih i drugih obveza prema vama, ali ponekad i za poboljšanje vašeg iskustva korištenja web stranice i iz sigurnosnih razloga. Svrhe u koje koristimo vaše podatke opisane su ovim pravilima, a ukoliko se vaši podaci budu obrađivali u druge svrhe bit ćete obaviješteni prije provođenja takve (nove) obrade.

Newsletter

HYPONIC ADRIA vam želi poslati informacije o našim aktivnostima i novostima za koje bi mogli biti zainteresirani. Imajte na umu da u svakom trenutku možete odustati od primanja istih koristeći se svojim pravima navedenim u ovim pravilima. Za prijavu na newsletter HYPONIC ADRIA prikuplja i obrađuje: e-mail adresa.

Videonadzor

HYPONIC ADRIA u svojim poslovnicama, skladištima i na adresi sjedišta društva koristi sustav videonadzora. Na ulazu u perimetar snimanja kao voditelj obrade HYPONIC ADRIA će vas obavijestiti o snimanju. Sustavom videonadzora obrađuju se podaci kao što je vaša fizionomija, kretanje, boja kose, boja očiju. Sustav videonadzora koristi se radi zaštite imovine i sigurnosti kako radnika tako i drugih koji posjećuju naše poslovnice, a snimke se čuvaju u maksimalnom trajanju od 24 sata. Pravni osnov obrade u odnosu na posjetitelje je legitiman interes, dok je u odnosu na naše radnike izvršenje obveza koje proizlaze iz propisa o zaštiti o radu.

 

Kolačići

Kako bi održavali web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini, HYPONIC ADRIA koristi tehnologiju poznatu kao “kolačići”. Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo. Više o kolačićima pročitajte u Pravilima o korištenju kolačića

Druge web stranice

Ova Pravila privatnosti odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje HYPONIC ADRIA prikuplja od korisnika (ispitanika). Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice www.hyponic-adria.com imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.

HYPONIC ADRIA nije odgovorna za načine i uvjete rada trećih strana.

HYPONIC ADRIA prikuplja i obrađuje osobne podatke putem interakcija korisnika na društvenim mrežama kao što su Facebook, Instagram i YouTube. HYPONIC ADRIA odnosno odgovorne osobe imenovane od strane HYPONIC ADRIA imaju uvid u poruke i/ili objave na spomenutim društvenim mrežama, međutim osobne podatke prikupljene putem istih, osobito one sadržane u porukama, HYPONIC ADRIA ne pohranjuje te dodatno ne obrađuje osim u svrhe navedene u ovim Pravilima.

HYPONIC ADRIA koristi poslovni profil koristeći usluge Facebook-a, YouTube-a i Instagram-a, a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na:

FACEBOOK ONLINE https://www.facebook.com/policy.php

YOUTUBE ONLINE https://policies.google.com/privacy?hl=hr

INSTAGRAM ONLINE https://help.instagram.com/519522125107875

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a, YouTubea i/ili Instagrama ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte:

 

 

 

ZA FACEBOOK:

FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka: https://hr-hr.facebook.com/policy.php; https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebook-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

ZA YOUTUBE:

Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow St, Dublin 4, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka: https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Youtube, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

ZA INSTAGRAM:

FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka: https://hr-hr.facebook.com/policy.php; https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Instagram, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

Stupanja na snagu te promjene pravila o privatnosti

Ova Pravila stupaju na snagu objavom na Internet stranici.

HYPONIC ADRIA zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će isti biti objavljeni na web stranici.

Pravila privatnosti – PDF preuzimanje 

 

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop
  Scroll to Top